За ініціативи Департаменту охорони здоров'я   Херсонської облдержадміністрації, керівництва КЗ "ОТЦЕМД та МК" та КЗ "ХКМЛ ім. О.С.Лучанського" 25 лютого 2016 року відбулася науково-практична конференція "Надання медичної допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом зі стійкою елевацією сегменту ST у Херсонській області".

 В актовому залі КЗ "ХКМЛ ім. О.С.Лучанського" зібралися представники медицини невідкладних станів, терапевти загальної практики, кардіологи м. Херсона та районів області.

   Під час відкриття обласного медичного форуму учасники отримали гарячі вітання від головного лікаря КЗ "ХКМЛ ім. О.С.Лучанського" Ломако Л.В. та головного лікаря КЗ "ОТЦЕМД та МК" Бовкуна Ю.В.

     Нагальність та обґрунтованість створення регіональної реперфузійної мережі в Херсонській області, основні практичні аспекти надання медичної допомоги на догоспітальному етапі пацієнтам з гострим коронарним синдромом зі стійкою елевацією сегменту ST згідно регіонального протоколу, а також впровадження ЕКГ-телеметрії  були чітко визначені у доповідях головного позаштатного спеціаліста Департаменту охорони здоров'я ХОДА зі спеціальності "Інтервенційна кардіологія" Журавської С.Б., головного  позаштатного спеціаліста Департаменту охорони здоров'я ХОДА зі спеціальності "Медицина невідкладних станів" Лаптєвої C.Л. та лікарів відділення гострої коронарної недостатності та інтервенційної кардіології з рентген-хірургічним блоком  Мікульця М.Ю. та Горкавчука Т.І.

     Продовженням пленарної роботи конференції стала практична частина, під час якої співробітники районних та міських підрозділів Е(Ш)МД КЗ "ОТЦЕМД та МК" мали можливість   безпосереднього спілкування із лікарями у відділенні гострої коронарної недостатності та інтервенційної кардіології з рентген-хірургічним блоком.

     Практичне навчання мало метою відпрацювання проблемних моментів при телеметричній передачі кардіограм бригадами підрозділів Е(Ш)МД до лікарів-консультантів КЗ "ХКМЛ ім. О.С.Лучанського" та вдосконалення теоретичних знань для покращення надання догоспітальної медичної допомоги населенню  області.

   У подальшому – плануються організаційні та навчальні  заходи з  розбудови створеної регіональної  реперфузійної мережі  в Херсонській області.