На підтримку протистояння Профспілки працівників охорони здоров'я України (проведення Всеукраїнської акції протесту 19 вересня 2017 року) щодо реформ в сфері охорони здоров’я, які порушують право громадян на охорону здоров’я, відгукнулася Генеральний секретар Інтернаціоналу громадського обслуговування Роза Паванеллі.

Надаємо оригінальний текст та перевід.

Голова ППО                                 Л.В.Штихар

           

ІНТЕРНАЦІОНАЛ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (ІГО)

 

Голові Профспілки

працівників охорони

здоров’я України

Вікторії Коваль

15 вересня 2017 року

ЗГУРТОВАНІ ТА РІШУЧЕ НАЛАШТОВАНІ, ПРАЦІВНИКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯУКРАЇНИ ПЕРЕМОЖУТЬ

Послання солідарності Всеукраїнській акції протесту 19 вересня 2017р.

Інтернаціонал громадського обслуговування підтримує Профспілку працівників охорони здоров’я України, яка проводить Всеукраїнську акцію протесту 19 вересня. Її організовують після року перемовин та лобіювання Уряду з метою переконати Уряд України припинити неоліберальні реформи в сфері охорони здоров’я, які порушують право громадян на охорону здоров’я, а також трудові та профспілкові права працівників охорони здоров’я.

Ці реформи, яким протистоїть ваша Профспілка в інтересах громадськості, привели до скорочення державного фінансування охорони здоров’я і зменшення оплати праці медичних працівників. Як на це зверталася увага в листах до Уряду, реформи не відповідають Конституції України. Крім того, такі елементи цього пакету реформ, як реорганізація Державної санітарно-епідеміологічної служби України та скорочення кількості ліжок в державних закладах охорони здоров'я, були відмінені в судовому порядку. Однак Уряд відмовляється виконувати рішення суду.

Це дуже турбує, оскільки відображає небезпечну глобальну тенденцію підпорядкування державних установ, а також громадських інтересів, комерційним інтересам великого бізнесу та ідеології отримання прибутку. Неоліберальні реформи в цілому, та в сфері охорони здоров'я зокрема, на перше місце ставлять інтереси отримання прибутку, а не людей. Тому вони спрямовані проти людей. Вони не раз демонстрували свою неефективність та величезну вартість для громадськості.

Ваша боротьба за реформи в Україні, в яких інтереси людей ставляться вище прибутків, є нашою спільною боротьбою за кращий світ, який породжує стійкий розвиток. Тому ІГО приєднується до вас і категорично вимагає:

  • збільшення бюджетних асигнувань у 2017 році не менше ніж на 3,9 млрд. грн. з метою забезпечення достатнього фінансування медичних послуг;
  • адекватної оплати праці працівників охорони здоров'я і негайної виплати заборгованості із заробітної плати, а також забезпечення єдиного підходу до оплати праці працівників громадського обслуговування, починаючи з 1 вересня 2017 року;
  • виплати надбавок за престижність праці працівникам державних та муніципальних установ охорони здоров'я;
  • розробки та реалізації соціально орієнтованих реформ охорони здоров'я шляхом соціального діалогу у відповідності до основних прав, закріплених у Конституції України та міжнародних пактах, які ратифікувала Україна, наприклад у Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні прав;
  • негайного виконання рішення суду про скасування постанов Уряду № 442 від 04.10.2014 та № 1024 від 11.25.2015, які призвели відповідно до реорганізації Державної санітарно-епідеміологічної служби і скорочення лікарняних ліжок, що стане демонстрацією доброї волі та поваги до верховенства закону Кабінетом Міністрів України;
  • початку роботи погоджувальної комісії для врегулювання річного трудового спору між Профспілкою і КМУ, та ініціювання переговорів щодо укладання галузевої угоди, в рамках нового раунду переговорів.

 Інтернаціонал громадського обслуговування підтримує ваші вимоги та тих, хто бере участь у всеукраїнській акції 19 вересня. Поразка одного – це поразка для всіх. Але ми переконані, що, коли ми вступаємо у боротьбу, то боремося до перемоги.

 Інтернаціонал громадського обслуговування бажає вам успіхів у здійсненні тиску на Уряд України заради кращого майбутнього всіх українців, яке можливе завдяки реформам, що забезпечують здоров'я для всіх, належну повагу і визнання Профспілки в якості основного соціального партнера, захисника інтересів працівників охорони здоров’я та в сприянні побудові такого кращого майбутнього.

Солідарна з вами,

Роза Паванеллі,

Генеральний секретар

 

 

 

File Reference: RP/BA/05.33.02-TU00455
Contact Name: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Copy: CR, EPSU, Liaison Person and SRO (V Shylov)
15 September 2017
UNITED AND DETERMINED, UKRAINIAN HEALTH WORKERS WILL WIN
Solidarity message to your 19 September 2017 All-Ukrainian Protest
Public Services International (PSI) stands with the Health Workers’ Union of Ukraine (HWUU) as you organise a national demonstration across the length and breadth of Ukraine on 19 September. This comes up after a year of deputation and lobbying to convince the Ukrainian government to stop neoliberal reforms in the health sector which impinge on the right to health of the citizens, and violate the labour rights of health workers and the HSWUU.
These reforms, which your union has stood up against in the interest of the public, have led to reduced funding for public healthcare delivery and effectively, cuts in the remuneration of health workers. As you have observed in several letters to the government, they do not comply with the Ukrainian constitution. Further, elements of this body of reforms, which dwell on the reorganisation of the State Sanitary and Epidemiological Service of Ukraine and a cut in the number of beds available at public health facilities, have been upturned by a court of law. The government has however refused to implement the court’s ruling.
This is very bothersome, reflecting a dangerous trend of the subjugation of public institutions as well as the public interest to the for-profit interests of big business and the ideologues of the profit-motive in government, across the world. Neoliberal reforms in general and in the health sector in particular put profit first over people. They are thus inhumane. They have also been shown time and again to be ineffective, at great costs to the public.
Your struggle for reforms that put people over profit in Ukraine is our collective struggle for a better world, which engenders sustainable development. PSI thus joins you, in the most categoric of terms in demanding:
• Increased 2017 budgetary allocation of not less than 3.9billion UAH towards achieving satisfactory funding of healthcare services delivery;
• Adequate remuneration of health workers and the immediate payment of arrears of salaries, as well as ensuring a unified approach to the proper remuneration of public services workers, with effect from 1 September 2017;

Payment of job prestige allowance to healthcare workers of public and municipal healthcare institutions;
• Formulation and implementation of people-centred health reforms through social dialogue, and in line with fundamental rights as enshrined in the Ukrainian constitution, and international covenants which the Ukrainian state has ratified, such as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ICESCR;
• Immediate implementation of the court’s annulment of the Ukrainian government’s Resolution No. 442 of 10/09/2014 and Resolution No. 1024 of 25/11/2015, which effected reorganisation of the State Sanitary and Epidemiological Services, and cuts in hospital beds respectively, as a clear demonstration of good faith and respect for the rule of law by the Cabinet of Ministers of Ukraine (CMU);
• Commencement of the work of the conciliation commission charged with resolving the one-year labour dispute between the HWUU and the CMU, and the initiation of negotiations towards arriving at a sectoral collective agreement, through a new bargaining round.
PSI stands by you on these demands and as you stand together, in the national manifestation of 19 September. An injury to one, is an injury to all. But we rest assured in the knowledge that, when we dare to struggle, we dare to win.
PSI thus wishes you success in bringing pressure to bear on the Ukrainian government to accord all Ukrainians a better future through reforms that ensure health for all, and for due respect and recognition to be given to the HWUU as a major social partner in defence of health workers, and in fostering such a better future.
In solidarity,
Rosa Pavanelli