На звернення працівників Центру щодо оплати праці у випадку простою не з вини працівника, надаємо додаток № 11 до колективного договору на 2016-2019 роки;


ПОРЯДОК оформлення роботи, умов та оплати праці простою не з вини працівника


1. З метою забезпечення безперервного функціонування Центру у разі несправності автотранспортного засобу, керівники підрозділів повинні попередити керівництво центру та працівників підрозділу про початок простою.


2. На час довготривалого ремонту автотранспортних засобів організувати вихід на роботу працівників згідно затвердженого графіку роботи, а саме: водії, у разі самостійного ремонту автомобілю - щоденно з восьмигодинним робочим днем; фельдшера виїзної бригади у дні чергувань - на восьмигодинний робочий день.


3. Не виконання керівником підрозділу цих обов’язків є дисциплінарним проступком, за вчинення якого він може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.


4. Оплата праці співробітників Центру за дні простою не з вини працівника, здійснюється у відповідності до частини першої СТ.113 КЗпП України згідно до табелів обліку робочого часу у розмірі не нижче двох третин тарифної ставки встановленого їм розряду.


5. Оплата праці працівника, який через простій самовільно не вийшов на роботу чи іде з роботи, не здійснюється


6. Час простою з вини працівника не оплачується.

 


  Г олова профкомітету      Л.В.Штихар


 Юрисконсульт                 Ю.П.Дубовенко