Відповідно до частини другої статті Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-ХІІ пенсію за вислугу років призначають при залишені роботи, яка дає право на цю пенсію.


Цю норму підтверджує і пункт 2.4 Порядок подання та оформлення документів для призначення пенсій відповідно до закону України «Про обов'язкове державне пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1:
«Пенсія за вислугу років призначається у разі звільнення з роботи, що дає право на цей вид пенсії. У разі зарахування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється і поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи».


Пенсію за віком призначають незалежно від того, припинено роботу на час звернення за пенсією чи вона триває.
Згідно з частиною першою статті 10 Закону України «Про обов'язкове державне пенсійне страхування»від 09.03.2003 № 1058-ІУособі, яка має одночасно права на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальникаО, призначається один із цих видів пенсії за її вибором.


Переведення з одного виду пенсії на інший провадиться з дня подання заяви з усіма необхідними документами.
Отже, перш ніж іти працювати за спеціальністю особа-пенсіонер має звернутися до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання із заявою про переведення з пенсії за вислугу років на пенсію за віком.

 

 

  Голова профкомітету         Л.В.Штихар


  Юрисконсульт                    Ю.П.Дубовенко