Шановні працівники Центру!

 

          Довожу до Вашого відома, що 19.09.2017р. у м.Києві відбулася Всеукраїнська акція протесту Профспілки працівників охорони здоров'я України.

          На вимогу обласних профспілок, за дорученням профспілкових комітетів Центрів ЕМД, на акції було окремим питанням щодо подальшого реформування медицини, функціонування  служби екстреної медичної допомоги та забезпечення трудових прав працівників (у зв’язку із намірами МОЗ України впровадити реформу служби ЕМД всупереч Закону України «Про екстрену медичну допомогу» та неузгоджену з Профспілкою, яка передбачає заміну лікарських та фельдшерських бригад на бригади парамедиків та екстрених медичних техніків).

        На Всеукраїнській акції протесту Профспілки працівників охорони здоров'я України висувалися вимоги, запропоновані працівниками служби ЕМД м.Києва, вони відображають вимоги Центрів ЕМД всіх областей України.

  Акція була попереджувальною. В разі не виконання вимог, акцію буде повторено в більш розширеному масштабі.

Надаю Вам ці вимоги (додаток).

 

Голова профкомітету                                      Л.В.Штихар

 

 

В И М О Г И працівників центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф України до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України

 

  1. Забезпечити виконання закону України  «Про екстрену медичну допомогу».
  1. Припинити нав`язувати «парамедичну» систему надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі.
  1. Підвищити розміри посадових окладів за ЄТС медичним працівникам.
  1. Переглянути розмір доплат та надбавок працівникам ЦЕМД та МК.
  1. Враховуючи дефіцит та постійну плинність кадрів, рекомендуємо розробити та встановити місцеві матеріальні стимули в оплаті праці працівників системи екстреної медичної допомоги.
  1. Укомплектувати штати центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відповідно до затверджених нормативів.
  1. Забезпечити придбання спеціального робочого одягу та взуття для працівників  системи екстреної медичної допомоги
  2. .Забезпечити придбання комплектів радіостанцій, електрокардіографів з функцією телеметрії, скриньок для медикаментів, обладнання для навчально –тренувальних центрів.
  1. Привести приміщення структурних підрозділів центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у відповідність до Державних будівельних норм України.