ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                         Постановою засідання

                                                                                         профкому первинної

                                                                                         профспілкової організації

                                                                                         КЗ «ОТЦЕМД та МК» ХОР

                                                                                                         від 05.07.2018р. № 7

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про надання профспілкових виплат членам

первинної профспілкової організації

КЗ «Обласний територіальний центр екстреної медичної

допомоги та медицини катастроф»

Херсонської обласної ради

 

 

 1. Загальні положення

         1.1.Положення про надання профспілкових виплат членам профспілки Комунального закладу «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради (далі Положення) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю, Положення про первинну профспілкову організацію та Статуту професійної спілки працівників охорони здоров'я України.

            1.2.Це Положення визначає підстави і порядок надання профспілкових виплат членам профспілки, з метою матеріальної допомоги членам профспілки, заохочення і посилення мотивації до активної профспілкової позиції.

            1.3.Документи щодо надання профспілкових виплат приймаються лише оформлені належним чином.

 1. Джерело формування матеріальних заохочень
 • 1.Джерело профспілкових виплат утворюється в межах фонду членських внесків, перерахованих у розмірі 1% із заробітної плати на рахунок первинної профспілкової організації, у відповідності до Статуту Профспілки працівників охорони здоров`я України.
 1. Порядок й розмір профспілкових виплат

та оформлення належних документів

         3.1.Види та розміри профспілкових виплат:

 • виплати в разі стаціонарного лікування – у розмірі 500 грн.;
 • виплати у зв’язку з реєстрацією шлюбу члена профспілки (одному із членів     профспілки) - у розмірі 500 грн.;
 • виплати у зв’язку з народженням дитини (одному із членів профспілки) - у   розмірі 500 грн.;
 • виплати до ювілеїв, інших визначних подій – у розмірі 300 грн.;
 • виплати у зв’язку з виходом на пенсію (якщо член профспілки відпрацював 20 й більше років в службі і увесь час був членом профспілки) - у розмірі 300 грн.;
 • виплати за активну участь членів профспілки у роботі профкомітету - у розмірі 300 грн.;
 • виплати профспілковому активу за активну участь в діяльності профкомітету - у розмірі 300 грн.;
 • виплати в разі проведення заходів профспілкою (акції, переможцям конкурсів, учасникам спартакіад і змагань, професійні свята,);
 • виплати на компенсації вартості обстежень (мамографії) – згідно вартості;
 • виплати на поховання рідних по крові - у розмірі 500 грн.;
 • виплати в разі важкого матеріального становища (стихійне лихо, довготривале лікування дітей) - у розмірі 500 грн.

         3.2. Порядок надання профспілкових виплат та оформлення належних документів:

     - у випадку реєстрації шлюбу, народженням дитини, стаціонарного лікування, стихійного лиха, довготривалого лікування дітей, поховання рідних по крові – за наданням особистої заяви, копії паспорту й ідентифікаційного коду та підтверджуючого документу;

     -   у випадку обстеження (мамографії) – за наданням особистої заяви, копії паспорту й ідентифікаційного коду, копія рахунку та висновок лікаря;

     -    у випадку ювілеїв, інших визначних подій, виходу на пенсію (якщо член профспілки відпрацював 20 й більше років в службі і увесь час був в профспілці) - за клопотанням керівника підрозділу чи профорга профгрупи, яке надається за місяць до події, додаються копії паспортів й ідентифікаційних кодів членів профспілки (додаток 1);

         3.3.Заява оформляється особисто членом профспілки за клопотанням трьох членів профгрупи підрозділу, які вивчають обставини потреби в наданні виплати, підтверджують своїми підписами, і надається голові профкомітету (додаток 2).

         3.4.Наданні в профкомітет заяви від членів профспілки на профвиплати збираються протягом місяця, розглядаються на засіданні профкомітету та 1 раз на місяць знімаються кошти на їх задоволення (та в разі необхідності).

         3.5.Рішення про надання профспілкових виплат приймається на засіданні профспілкового комітету Центру.

         3.6.Засіданням профкомітету може бути прийнято рішення про подання клопотання в наданні профспілкових виплат обласною профспілковою організацією працівників охорони здоров'я України.

 

 • Порядок внесення змін до Положення

4.1. Дане Положення може бути змінено або доповнено рішенням засідання профспілкового комітету, згідно вимог чинного законодавства України у разі:

- змін в законодавстві України щодо оплати праці, які дозволяють більш       ефективно вирішувати питання стимулювання членів профспілки;

- змін умов Колективного договору щодо соціально-економічних гарантій.

                                                                           

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                  Додаток 1      

                                                                                                                         до Положення про надання

                                                                                                                 профспілкових виплат

                                                                                                                      від 05.07.2018р. № 7

                                                                                                                    Голові профкомітету

                                                                                                              КЗ «ОТЦЕМД та МК» ХОР

                                                                                                                       Штихар Л.В.

                         Профорга/керівника

                                                                                     ________ ______________

               назва підрозділу               

 _______________________

                                                                                                                                  прізвище, ініціали

             Клопотання

                                 Профгрупа ______________________________________________________

                                                                                                     (назва підрозділу)

                             просить надати профспілкову виплату____________________________________

                                                                                               (ПІБ члена профспілки повністю)

                             у зв’язку з ___________________________________________________________

                                                                                                    (причина клопотання )

                              Копію паспорту, ідентифікаційного коду та довідки додаємо.

 

                              Керівник/профорг ____________ _____________________

                                                                         підпис                                             прізвище

                             ___________201__ р.

                                       дата

 

                                                                                                                                          Додаток 2   

                                                                                                                          до Положення про надання

                                                                                                                          профспілкових виплат

                                                                                                                          від 05.07.2018р. № 7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Голові профкому

                                                                                                       КЗ «ОТЦЕМД та МК» ХОР

                                                                                                 Штихар Л.В.

  ________ ____________________

                                                                                                                                             ( посада)                 ____________________________ 

( назва підрозділу)

 ____________________________

(прізвище, ім`я та по-батькові повністю)

 ____________________________  

 Моб.тел.____________________

                    (за бажанням)

   ЗАЯВА

                     Прошу надати мені профспілкову виплату у зв’язку___________________

                      ____________________________________________________________________

                      Копії паспорту, ідентифікаційного коду та довідки додаються.

                      _____________                                                             _______________

                           (дата)                                                                                                    (підпис)

         Профгрупа клопоче

в наданні профспілкової виплати

____________________________

                   посада

____________________________

                     прізвище

   ( три підписи членів профгрупи)

___________ _________________

___________ _________________

___________ _________________

             підпис                                 прізвище

 

                Примітка. До заяви додаються копії: паспорту, ідентифікаційного коду, підтверджуючого документу на підставі чого просять виплату).