1. Закон України від 5 липня 2012 р. №5081-VI "Про екстрену медичну допомогу".

2. ПОСТАНОВА від 16 грудня 2020 р. № 1271 Київ Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події.

3. Постанова КМУ від 21 листопада 2012 р. №1122 "Про затвердження Порядку надання екстреної медичної допомоги особам, узятим під варту або яким призначено покарання у виді позбавлення волі".

4. Постанова КМУ від 21 листопада 2012 р. №1117 "Про затвердження Типового положення про станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги".

5. Постанова КМУ від 21 листопада 2012 р. №1114 " Про затвердження положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги".

6. Наказ МОЗ України від 02.03.2009 № 132 "Про організацію навчання окремих категорій немедичних працівників навичкам надання першої невідкладної медичної допомоги".

7. Наказ МОЗ України від 03.08.2000 р. №189 "Про затвердження Регламенту подання інформації в функціональній підсистемі Міністерства охорони здоров'я України в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій"

8. Наказ МОЗ України від 17.11.2010 р. №999 "Про затвердження форм звітності та медичної облікової документації служб швидкої та невідкладної медичної допомоги України"

9.Наказ МОЗ України від 05.06.2020 № 1311 "Про затвердження Примірного табеля оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги" 

10. Примірний табель оснащення структурних підрозділів системи екстреної медичної допомоги

 11.Наказ МОЗ України від 26.03.2021 №583 Про затвердження Правил виклику бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та Порядку транспортування пацієнтів (постраждалих) бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги у заклади охорони здоров'я