60ed0590e888255a

Постанова КМУ від 16 грудня 2020 р. № 1271

«Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої)медичної допомоги на місце події»


З 01.01.2021 року звернення стосовно надання екстреної медичної допомоги за єдиним телефонним номером екстреної медичної допомоги «103», залежно від стану пацієнта поділяються на критичні, екстрені, неекстрені, непрофільні.

Диспетчер прийому виклику оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф визначає стан пацієнта та обставини подій виклику відповідно до переліку причин звернень та скарг про необхідність надання екстреної медичної допомоги, визначеного МОЗ (головна скарга, стан дихання, стан свідомості, стан пацієнта). 

 

Особлива увага! Громадянам, які звертаються по телефону «103» необхідно відповісти на всі питання диспетчера!

Норматив прибуття бригад Е(Ш)МД на місце події за зверненнями, що належать до категорії критичних, становить 10 хвилин з моменту надходження звернення

З огляду на обставини, які не залежать від організації системи надання ЕМД, це ускладнений дорожній рух, метеорологічні умови, сезонні особливості, епідеміологічна ситуація тощо), допускається перевищення зазначеного нормативу, але не більше ніж у 25 відсотках випадків.

Норматив прибуття бригад Е(Ш)МД на місце події за зверненнями, що належать до категорії екстрених, становить 20 хвилин з моменту надходження звернення

З огляду на обставини, які не залежать від організації системи надання ЕМД, це ускладнений дорожній рух, метеорологічні умови, сезонні особливості, епідеміологічна ситуація тощо), допускається перевищення зазначеного нормативу, але не більше ніж у 15 відсотках випадків.

 

КРИТЕРІЇ

розподілу звернень залежно від стану пацієнта стосовно надання екстреної медичної допомоги

 

  1. До категорії критичних належать звернення, що безпосередньо загрожують життю, потребують виконання реанімаційних заходів та:

1) супроводжуються:

відсутністю дихання;

неефективним диханням;

ознаками масивної крововтрати/кровотечі;

2) зумовлені:

- усіма видами травм різної етіології;

- впливом зовнішніх факторів (ураження електричним струмом, блискавкою тощо);

- інтоксикацією та отруєнням, у тому числі укусами тварин, комах;

- гострими та хронічними захворюваннями.

  1. До категорії екстрених належать звернення, що несуть загрозу життю та здоров’ю людини і можуть призвести до різкого погіршення стану в разі несвоєчасного надання екстреної медичної допомоги та:

1) супроводжуються:

порушенням свідомості;

ознаками кровотечі;

ознаками гострого коронарного синдрому;

ознаками гострого мозкового інсульту;

розладами дихання;

іншими скаргами та ознаками, що визначені як екстрені відповідно до переліку причин звернень та скарг про необхідність надання ЕМД;

2) зумовлені:

- усіма видами травм різної етіології;

- впливом зовнішніх факторів (ураження електричним струмом, блискавкою тощо);

- інтоксикацією та отруєнням, у тому числі укусами тварин, комах;

- гострими та хронічними захворюваннями.

  1. До категорії неекстрених належать звернення при яких стан постраждалого/хворого не є невідкладним та відстрочення надання медичної допомоги якому не призведе до погіршення стану здоров’я, проте хворий/постраждалий потребує оцінки стану здоров’я медичним працівником.

У разі надходження звернення, що належить до категорії неекстрених, диспетчер оперативно-диспетчерської служби рекомендує пацієнту звернутися:

- до лікаря, що надає первинну медичну допомогу, з яким укладена декларація, 

- або до найближчого відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги

- або таке звернення може бути передане до центру первинної медико-санітарної допомоги.

У разі відсутності такої можливості диспетчер напрямку направляє до пацієнта бригаду Е(Ш)МД, що не виконує критичні або екстрені виклики.

  1. До категорії непрофільних належать звернення стосовно постраждалих/хворих, стан яких не є невідкладним та не потребує надання медичної допомоги в межах, передбачених кваліфікаційними вимогами працівників бригад Е(Ш)МД. 

Хворий/постраждалий не потребує проведення оцінки стану здоров’я на місці.

Диспетчер оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф рекомендує пацієнту звернутися до лікаря, що надає первинну медичну допомогу, з яким укладена декларація. 

У разі потреби йому може бути надано дистанційну медичну консультацію черговим персоналом ЦОД.

Виклик екстреної медичної допомоги - повідомлення про невідкладний стан людини та місце події та/або звернення про необхідність надання екстреної медичної допомоги за єдиним телефонним номером екстреної медичної допомоги 103.


Відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги - структурний підрозділ багатопрофільної лікарні, в якому у цілодобовому режимі забезпечується надання екстреної медичної допомоги.

 

Стаття 3. Право на екстрену медичну допомогу та загальні засади її надання

  1. На території України кожен громадянин України та будь-яка інша особа мають право на безоплатну, доступну, своєчасну та якісну екстрену медичну допомогу.
  2. На території України кожен громадянин України та будь-яка інша особа мають право:

здійснити виклик екстреної медичної допомоги;

звернутися за отриманням екстреної медичної допомоги до найближчого відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги чи іншого закладу охорони здоров’я, який може забезпечити надання такої допомоги;

повідомити лікуючого лікаря або працівників найближчого закладу охорони здоров’я про свій невідкладний стан або про невідкладний стан іншої людини.

  1. У разі виявлення людини у невідкладному стані, яка не може особисто звернутися за наданням екстреної медичної допомоги, громадянин України або будь-яка інша особа, які виявили таку людину, зобов’язані:

негайно здійснити виклик екстреної медичної допомоги або повідомити про виявлену людину у невідкладному стані та про місце події працівників найближчого закладу охорони здоров’я чи будь-яку особу, яка зобов’язана надавати домедичну допомогу та знаходиться поблизу місця події;

за можливості надати виявленій людині у невідкладному стані необхідну допомогу, у тому числі шляхом перевезення такої людини до найближчого до місця події відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги чи іншого закладу охорони здоров’я, у якому може бути забезпечено надання необхідної медичної допомоги.

Ссылка на видеоматериал  Зміни в екстреній допомозі.