ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ

(згідно Закону України «Про відпустки»)

ПИТАННЯ

ВІДПОВІДЬ

1.       

Щорічна відпустка та її тривалість                     

Щорічна відпустка надається працівникам   тривалістю 24 календ. днів за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладання трудовому Договору. Інвалідам І і ІІ груп – 30 днів, ІІІ групи – 26 днів.                                    

2.       

Щорічна додаткова відпустка та її тривалість                 

Тривалість додаткової відпустки встановлюється

Колективним договором. Надається працівникам:

- робота пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням (медичні працівники) – до 7 календ. днів;

- з ненормованим робочим днем – до 7 календ. днів

- робота пов’язана із шкідливими і важкими умовами праці – до 35 календ. днів

3.       

Поділ щорічної відпустки на частини        

Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поді-лено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календ.днів

4.       

Щорічна відпустка повинна бути перене -сена на інший період або подовжена в разі:    

-         лікарняного листка,

-         відпустки у зв’язку з вагітністю за письмовою згодою.

5.       

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей

Надається додаткова відпустка тривалістю 10 календ. днів – жінці, яка має 2 і більше дітей віком до 15 р., або дитину інваліда, або усиновлену дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері, особі, яка взяла дитину під опіку

6.       

Додаткова відпустка працівникам за безперер-вну роботу на «швидкій»

Надається за роботу понад три роки тривалістю + 3 дні. Мають право лікарі (старші лікарі) та середній медичний персонал виїзних бригад

7.       

Відкликання з відпустки

Допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії, для відвернення нещасних випадків (за погодженням з профкомом)

8.       

Відпустки без збере -ження     заробітної плати, що надається працівнику в обов’язковому   порядку за бажанням працівника

    

- матері або батьку (який виховує дітей без матері) що має 2 і більше дітей до 15р. або дитину-інваліда, - тривалість 14 календ. днів;

- чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці -14 календ. днів;

- особам, які одружуються – до 10 календ. днів;

- пенсіонерам за віком та інваліди ІІ гр. - 30 календ. днів;

- інвалідам І та ІІ груп 60 календ. днів;

- у разі смерті рідних по крові або по шлюбу – 7 календ.днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад, інших рідних – 3 дні без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;

- для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який потребує постійного стороннього догляду (довідка з медичн. закладу) – 30 календ. днів.

Голова ППО   Podpis.png           Л.В. Штихар