Інформація

про діяльність профкомітету

КНП «Обласний територіальний центр екстреної медичної

допомоги та медицини катастроф» ХОР

за 2020 рік

Пріоритетним питанням в роботі Профспілки є представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки Центру в органах державної влади та органах місцевого самоврядування та у відносинах з роботодавцем.

Діяльність Профспілки дуже змінилась за останні роки. Якщо раніше робота Профкомітету оцінювалась за кількістю проведених культурно-масових заходів, то зараз профспілка активізувалась і підвищила свою роль й значимість у захисті прав працівників охорони здоров’я та має вплив на прийняття законодавчих документів.

Сумісно з директором Профкомітетом надавались пропозиції для внесення до Звернень до депутатів, Кабінету Міністрів та Верховної Ради щодо реформування служби екстреної медичної допомоги, а саме забезпечення безпеки працівникам, які входять до складу бригади ЕМД, під час надання медичної допомоги та забезпечити фінансування видатків на виплати всіх доплат.

Профспілка неодноразово доводила владі свою позицію щодо необхідності належного нормативно-правового та фінансового забезпечення медичної реформи, вказувала на ризики соціально-економічного характеру для медичних працівників та вносила пропозиції щодо їх мінімізації.

Профспілка України звернулась до Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля щодо проблем впровадження другого етапу медичної реформи та порушення трудових, соціально-економічних прав і інтересів працівників галузі. Так, як недофінансування закладів охорони здоров’я з (далі - заклади ОЗ), 1 квітня 2020 р. після укладення договорів про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я України, призвело до ліквідації деяких закладів ОЗ, скорочення чисельності працівників, зміну істотних умов праці у бік погіршення. Проблеми вирішуються шляхом відправлення працівників у відпустки без збереження заробітної плати протягом року. На щастя, працівників нашого Центру ця ситуація обійшла стороною.

Також Профспілка України внесла пропозиції (лист від 24.09.2020 № 01-08/211) щодо врахування під час доопрацювання показників проекту державного бюджету України на 2021 рік пропозицій у частині видатків на охорону здоров`я.

В цей важкий для нас час дуже важливо мати такий захист як Профспілка, тому що Профспілки здійснюють громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержання законодавства про працю та про охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту та, за фінансової можливості, спецодягом.

В новому проекті Закону про працю говориться про ліквідацію профспілок взагалі. Задумайтесь - ЧОГО??? Тому що Профспілки України завжди мають свою думку, яку голосно висловлюють при прийнятті законодавчих документів, які приймає наша влада не на користь народу.

В попередньому році наші працівники приймали участь Всеукраїнському мітингу в Києві (окрема подяка керівникам станції м.Херсон, які допомогли організувати працівників станції для поїздки до Києва).

Беззаперечно, адміністрацією Центру проводиться велика робота по покращенню умов роботи та відпочинку співробітників, це і ремонти в підрозділах службових та кімнат відпочинку з заміною вікон, дверей, ремонти опалювальних та каналізаційних систем, проводяться роботи по благоустрою територій підрозділів і прилеглої території та інше. Придбання нових комфортабельних санітарних автомобілів – це не тільки надає можливість поліпшити надання медичної допомоги населенню на сучасному рівні, а й покращує умови роботи для працівників виїзних бригад.

Протягом звітного року Профспілка України та обласна профспілкова організація працівників охорони здоров`я здійснювала моніторинг фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я (в т.ч. фонду оплати праці) та стану дотримання трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників після запровадження з 1 квітня 2020 року другого етапу реформи, після запровадження змін умов фінансування закладів ОЗ.

Профкомітет Центру протягом звітного періоду здійснював:

  1. Контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань зайнятості працівників - звільнення членів профспілки здійснюється тільки за погодженням профкомітету.

На жаль, були випадки невиходу на роботу без поважних причин, п’янство на робочому місці, тому профкомітет, досконально вивчивши причини звільнення, дав дозвіл на звільнення цих працівників. Був випадок, коли профкомітет з керівництвом підстанції умовив адміністрацію надати останній шанс працівнику виправити ситуацію, але в подальшому працівник продовжував порушувати трудову дисципліну і був звільнений. В цих випадках порушень адміністрацією вимог законодавства про працю і зайнятість не було.

Було звернення фельдшера щодо невиплат йому стимулюючих доплат за несвоєчасну здачу карт виїздів. При вивчені питання вияснилось, що ці випадки мали місце протягом останніх півроку, що негативно вплинуло на здачу щорічних звітів. Тому за поданням завідувача станції зазначені доплати не виплачувались.

До Профкомітету надійшов лист-звернення директора Бовкуна Ю.В.:

«З метою приведення складу виїзних бригад Центру у відповідність до постанови Кабінету міністрів України від 21.11.2012 року № 114 «Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної швидкої медичної допомоги» та підвищення якості та удосконалення, як надання екстреної медичної допомоги так і рівня практичних навичок новоприбулих молодших спеціалістів з медичною освітою відповідно до наказу МОЗ України від 29.08.2008 року № 500 «Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні», а також приведення штатного розпису у відповідність та ефективного використання штатних посад з 01 січня 2021 року планується скоротити посади молодших медичних сестер (виїзної бригади) з подальшим їх перепрофілюванням в посади:

молодша медична сестра (чергова) – 33.5 од. та фельдшер з медицини невідкладних станів – 37.75 од.».

Вивчивши зазначені законодавчі документи, враховуючи побажання керівників підрозділів, та з метою приведення штатного розпису у відповідність і ефективного використання штатних посад, для прийняття рішення Профкомітет запросив у адміністрації інформацію про працевлаштування осіб, які підлягають скороченню, списки з підписами про ознайомлення працівників з умовами скорочення та перепрофілювання посад і дав згоду на проведення процедури скорочення зазначених посад з подальшим перепрофілюванням в інші.

  1. Контроль за повнотою та своєчасністю нарахування, обліку і виплати заробітної плати - здійснювали моніторинг та надавали інформацію щодо заборгованості по заробітній платі на запит обласної профспілкової організації – заборгованість по Центру відсутня та навіть отримуємо стимулюючі доплати.

На виконання наказів МОЗ України, Постанов КМУ щодо оплати роботи з ковідними хворими, а також враховуючи недосконалість законодавчої нормативно-розпорядчої бази, відсутність чіткого порядку щодо нарахування та виплати заробітної плати медичним та немедичним працівникам, наказом директора Центру створено тимчасову робочу по оплаті праці працівникам Центру під час карантину.

Рішення про оплату за роботу з хворими на COVID-19 приймається на загальних засіданнях членів комісії з керівниками й старшими фельдшерами підрозділів та представниками профспілки, де заслуховується думка та пропозиції кожного присутнього. Рішення приймається відкритим голосуванням.

  1. Контроль за виконанням умов Колективного договору – зміни умов фінансування з 1.04.2020 року, унеможливлюють планувати виконання деяких питань, як прописано в Колдоговорі – «за умов достатнього фінансування».

Згідно з Законом України «Про колективні договори і угоди та у зв’язку з закінчення дії попереднього Колективного договору Центру, для ведення колективних переговорів щодо відпрацювання проекту Колективного договору на 2020-2023 роки було сформовано робочу комісію із рівним представництвом від первинної профспілкової організації та адміністрації. Після обговорення проекту Колдоговору в трудових колективах, в робочу комісію надійшло дуже багато пропозицій та питань, інколи такі, що не відносились до обговорюваної теми. На ці питання письмово дано відповіді і розіслано у всі підрозділи Центру.

В Колективному договорі на 2020-2023 роки прописано:

«5.2.6. При наявності достатнього фінансування забезпечувати працюючих спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, а також миючими та знешкоджувальними засобами згідно з ст.8 Закону України «Про охорону праці».

5.2.7. Роботодавець забезпечує організацію та проведення обов’язкового періодичного медичного огляду працівників згідно з ст.17 Закону України «Про охорону праці» за рахунок власних коштів за умов достатнього фінансування».

В листі від 10.06.2020 № 6444/8-17-20 щодо надання послуг з медичних оглядів працівників бюджетної сфери Національна служба здоров'я України інформує, що такі огляди не входять до програми медичних гарантій і фінансуватися не будуть.

На пропозиції співробітників та Профкомітету, в Колдоговорі на 2020-2023 роки прописано наступне:

«3.1.19. Надавати за рахунок коштів Підприємства працівникам (за наявності фінансового ресурсу), які протягом року не мали порушень трудової та виробничої дисципліни, додаткову оплачувану відпустку (при наданні підтверджуючих документів) у випадках:

- народження дитини (батькові) – 3 дні;

- шлюбу працівника або його дітей – 3 дні;

- смерті близьких родичів (подружжя, дітей, батьків) – 3 дні.

3.1.20. Надавати відпустку без збереження заробітної плати працівникам з приводу:

- ювілейних дат (50, 60, 70) з дня народження працівника;

- 1 вересня в день початку учбового року – батькам, діти яких ідуть до першого класу, якщо ці дні припадають на робочий день;

- останній дзвінок учбового року – батькам, діти яких навчаються у випускних класах (9 та 11 класи), якщо ці дні припадають на робочий день».

Не порушувались умови Колективного договору щодо встановлення робочого часу та відпочинку, надання планових, додаткових відпусток за особливий характер праці і у зв’язку з навчанням, соціальних відпусток та відпустку без збереження заробітної плати терміном до 15 календарних днів на рік у випадках передбачених статтями 25 і 26 Закону України «Про відпустки».

Згідно умов Колдоговору розроблялась та застосовувалась власна Тарифна сітка з оплати праці для визначення тарифних розрядів та розмірів посадових окладів працівників, виходячи з наявних обсягів фінансування за всіма джерелами надходжень на кожний рік, в тому числі розподілу виділених від НСЗУ коштів на оплату праці.

За умовами Колдоговору Роботодавець безплатно надає Профкому приміщення з усім необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною для забезпечення його діяльності, а також для проведення профспілкових заходів тощо.

Доказом ролі й значимості Профспілки у захисті прав працівників охорони здоров’я та впливу на прийняття законодавчих документів є і вимога Профспілки працівників охорони здоров`я, яка зверталася до КМУ, Верховної Ради щодо 100% оплати лікарняних контактним медикам з хворими на коронавірус 2019-nCoV під час надання екстреної медичної допомоги, тепер лікарняні працівникам охорони здоров`я оплачуються 100%.

На звернення обласної профспілки до Профспілки України, Кабінет міністрів України затвердив надбавки до посадового окладу за особливі умови праці та особливий характер праці – водіям санітарних автомобілів виїзних бригад до 20% (кожної надбавки). Зазначені надбавки, як і медичним працівникам, не є обов’язковими і виплачуються в межах фонду заробітної плати. Враховуючи ступінь відповідальність за надання медичної допомоги і недостатнє фінансування установили водіям надбавка за особливий характер праці до 10% й надбавка за особливі умови праці до 10%. Також водіям передбачена матеріальна допомога на оздоровлення під час планової відпустки (за умов достатнього фінансування). У випадку достатнього фінансування це питання буде терміново переглянуто.

На вимогу профспілки України почали оплачувати роботу з ковідними хворими не тільки медичним працівникам, а і водіям і молодшим медичним сестрам виїзних бригад, в залежності від участі у наданні медичної допомоги ковідним хворим.

Особлива увага адміністрації Центру приділяється організації роботи працівників системи ЕМД за умови спалаху COVID-19 та особливостей надання екстреної медичної допомоги пацієнтам за цих умов. Але захист працівників виїзних бригад під час надання медичної допомоги – найпріоритетніше питання!

 

З метою забезпечення немедичних працівників засобами індивідуального захисту, Профкомітет на початку карантину організував та оплатив пошиття марлевих масок, які було роздано немедичним працівникам Центру, на суму – 1 600 грн.

image002

 

Профкомітет прийняв активну участь у організації доставки працівників Центру в самий важкий період, коли весь міський та приміський транспорт не працював: збирались списки, вивчались й відпрацьовувались маршрути, попереджувались працівники про час відправки транспорту з різних місць зупинок…

 

За сприянням обласної Профспілкової організації, їздили автобуси з спец-позначкою, які безкоштовно перевозили медиків по місту - власників спецпропусків.

 

На виконання листа МОЗ України від 21.10.2020р. № 03.0-04/3130-4/2-20 щодо страхування медичних працівників на випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19» та на звернення директора, Профкомітет для страхування медичних працівників бригад Е(Ш)МД–членів профспілки виділив 60 000 грн., з яких 30 000 надала обласна Профспілкова організація, загальна сума – 74800грн. Але профкомітет перечислити кошти на страхування не має права, тільки профвиплатами членам профспілки.

Тепер застраховані медичні працівники в разі інфікування вірусом COVID-19 і стаціонарного лікування будуть отримувати виплати страхового відшкодування згідно Договору, а не застрахованим працівникам та які перебували на амбулаторному лікування – членам профспілки – надаються профспілкові виплати Профкомітетом та обласною Профорганізацією в залежності від ступеня важкості перебігу хвороби.

В разі захворювання працівників підрозділу – членів профспілки на коронавірус (підтверджений), не залежно чи під час виконання службових обов’язків інфікувався чи ні, Профкомітет прийняв рішення стосовно здійснення профвиплат, а саме:

- в разі стаціонарного лік-ня – 500 грн. та обласна профспілка від 1000 до 2000грн.                                                                    

                             в залежності від важкості перебігу хвороби та наявності коштів на рахунку,

- в разі амбулаторного лікування – 1000 грн. профкомітет.

Ніхто не думав, що карантин так надовго, тому облпрофспілка спочатку видавала по 2 000 грн. (всі лікарні області закидали їх заявами), потім по 1000, потім по 500 грн. (профкомітет довидав цим людям по 1000 грн.), пізніше Президією облпрофспілки прийнято рішення видавати профдопомогу в залежності від важкості перебігу хвороби при стаціонарному лікуванні.

Також багато звернень щодо захворювань пневмонією, Профкомітет прийняв рішення виплачувати проф.допомогу в сезон карантину COVID-19 (адже багато спірних випадків: чи ковід?, чи пневмонія?, і члени ППО залишаються без допомоги) в таких розмірах:

- в разі стаціонарного лікування – 800 грн.

- в разі амбулаторного лікування – 500 грн.

В подальшому будемо переглядати це питання.

Станом на кінець грудня 2020 р. профвиплати у зв’язку з коронавірусом отримали 49 чол., і  33 чол. надали документи, які зареєстровано на січень 2021 р.

Прийняті нами заходи  є показником суттєвої матеріальної підтримки, реальної допомоги кожному члену профспілки, хто хворів коронавірусом та пневмонією.

Ми не знаємо як складеться ситуація в новому році, можливо відмовимося від привітань зі святами та часткові компенсацію за турпоїздки по Україні. Але таким чином всі – члени профспілки, хто потребує, отримає особисту суттєву матеріальну підтримку. Ми відчуваємо вашу підтримку – значить ми продовжимо допомогу.

При Профкомітеті створена соціально-побутова комісія (голова Л.Штихар), яка бере  участь  у  вирішенні  питань соціального захисту працівників,  зокрема  можливості матерям, які виховує самі дітей, отримувати додаткову відпустку, у випадках, коли батьки не приймають участі у вихованні дітей, не допомагають матеріально. Комісія вивчає це питання і складає акт, підтверджуючий цей факт.

В Центрі існує комісія по трудових спорах (голова Л.Добровольський) - це змішаний орган, який створюється з представників адміністрації та працівників Центру або за участі профспілкової організації, що представляє їх інтереси. Трудовий спір підлягає розгляду в комісії по трудових спорах, якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з адміністрацією. За звітний період звернень до комісії не було.

Завдяки тому, що в Центрі вибудована робота бухгалтерії, планово-економічного відділу та допоміжних служб так, що можна вирішити всі питання безпосередньо з відповідальним або через керівників підрозділів, звернень до комісії за звітний період нема.

Функціонує також комісія  із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (голова С.Вороніна), яка розглядає підстави і правильність видачі та заповнення листків непрацездатності, які є підставою для надання матеріального  забезпечення,  та інші питання.

До профкому надходять заяви від членів профспілки на профспілкові виплати. Згідно Положення про надання профвиплат, профспілкові виплати надаються у зв`язку з стаціонарним лікуванням, оперативним лікуванням, на поховання близьких та рідних (подружжя,  батьків, дітей);  здійснюємо профвиплати родичам на поховання наших працівників, а також виплати в разі важкого матеріального становища (стихійне лихо, довготривале дороговартісне лікування дітей, тощо)  - у розмірі 400-1000 грн.

Профкомітет підтримує і молодіжну політику: за поданням керівників підрозділів вітаємо членів профспілки з реєстрацією шлюбів та народження дитини.

Не залишені без уваги Профкомітету і люди старшого віку. Так, за поданням керівників підрозділів ювілярів вітаємо з 50-60-70 річчям і нагороджуємо Грамотами.

За поданням керівників підрозділу здійснюємо виплати у зв’язку з виходом на пенсію (якщо член профспілки відпрацював 20 й більше  років в службі і увесь час був членом профспілки) - у розмірі 400 грн.

На превеликий жаль, серед наших співробітників є такі, хто волею долі опинились у скрутній життєвій ситуації, коли у людини такий жахливий діагноз, як рак. Профкомітет сумісно з обласною Профспілковою організацією надає матеріальну допомогу членам профспілки в розмірі 2 500грн.

З метою профілактики та ранньої діагностики онкологічних захворювань у жінок, з метою заохочення, Профспілковий комітет повертає кошти за повну вартість обстеження - мамографії. Раніше це було 150-170грн., а з цього року 370грн. Вражає пасивність жінок щодо проходження обстеження.

Всього за звітний період отримали профспілкові виплати 315 члена профспілки.

Профкомітет допомагає членам профспілки, які волею долі опинились віч-на-віч з матеріальними проблемами. Якщо ви не отримували профвиплати, значить ви в цьому році - НЕ хворіли, НЕ оперувались, НЕ ховали близьких і рідних… Вашими внесками допомогли іншим, а коли, не дай Боже, ви опинитесь в скрутному становищі – обов’язково допоможемо і ВАМ!

 

З метою оздоровлення для членів Профспілки та їх членів сім`ї організували поїздки до моря з оплатою вартості квитків 50%, а до Дня незалежності – безкоштовно.

 

Для діток співпрацівників-членів Профспілки  в 2020 році організовано такі заходи:

 

1.Проведення свята Дня знань для першокласників - їх 13 чоловік (всім було закуплено подарунки – канцелярське приладдя).

 

  1. Для багатодітних сімей, в яких 3-оє школярів, закупили канцтовари для школи

 

  1. Проведено конкурс малюнків «Праця батьків очима їхніх дітей» - всі учасники отримали  невеличкі подаруночки

 

  1. Придбали новорічні подарунки для дітей батьків-членів Профспілки, та закупили додатково для тих, батьки яких тільки влаштувалися на роботу в Центрі і не попали в попередні списки на подарунки, на загальну суму 16500грн

                         

 

Профкомітет з 2013 року продовжує проведення Акції «Чужих дітей не буває», за умовами якої надається матеріальна допомога багатодітним сім`ям, матерям, що виховують самі двох дітей та сім`ям, де є діти-інваліди (17 сімей), на загальну суму 6 900грн.

             

 

Літній відпочинок дітей відбувався на базі дитячого оздоровчого табору ім. Ю.Гагаріна м.Скадовськ. Повна оплата (21 доба) становила 8190 грн. Значну частку вартості путівки оплатили обласна Профспілка та Профкомітет, для батьків доплата становила лише  3 900 грн. на одну дитину – 21 доба!

 

Також Обласною профспілкою було запропоновано  щорічний безкоштовний відпочинок  та лікування дітей в Великоолександрівському  гастроентерологічному санаторію, але  у зв’язку з коронавірусом, бажаючих не було.

 

На підтримку Європейської Федерації профспілок громадського обслуговування (ЄФПГО), до лав якої входить Профспілка України, проводився флешмоб під гаслом «Європейський день дій».

 

За ініціативи Профкомітету працівники усіх підрозділів Центру теж приймали участь у цьому флешмобі.

          

 

Також приймали участь у попередньому флешмобі, організованому Профспілкою України.

 

Первинна профспілкова організація продовжує щорічну до Дня вивода радянської армії з Афганістану акцію під девізом «Вони обрані часом». Здійснено профвиплати колегам,  які брали участь в бойових діях в різних країнах, виконуючі свій інтернаціональний обов’язок (7 чол. по 350грн.)

Прізвище

Підрозділ

Учасник яких бой. дій

1.      1

Бабець ДМ

Н.Воронцовка

Афганістан

2.      2

Собчук ЮР

Високопілля

 

3.      3

Дзюба О.А.

Скадовськ

Югославія

4.      4

Філіпов В.І.

Олежки

Афганістан

5.      5

Кокорєв ОВ

Генічеськ

 

6.      6

Тимошенко БА

В-Олександрівка

 

7.      7

Шелюга І

Станція м.Херсон

Афганістан

                                    

                                                            

В цьому році профвиплати до Дня захисника Вітчизни отримали учасники АТО (10 чол. по 350грн).

Прізвище

Підрозділ

Роки

1

Бондаренко .П.

Білозерська ст.

2015р.

2

Тоцький С.В.

Білозерська ст.

2016р.

3

Бабець Д.М.

Нововоронцовська п/ст

2019-20

4

Полівода В.І.

Генічеськ ст

2015р.

5

Гриценко І.І.

Скадовська ст

2016-20

6

Брацюк І.В.

Скадовська ст

2016

7

Писарчук І.М.

Скадовська ст

2018-20

8

Бачкала В.А.

Скадовська ст

2018-19

9

Яценко І.М.

Новоасканійс.п.

2014-15

10

Чистоградов В.О.

Каховська ст.

2014-15

 

За умов карантину турпоїздок по Україні було дуже мало, але для тих, хто хотів помандрувати, ми організовували туристичні поїздки до «Софієвського парку» м.Умань з частковим поверненням вартості поїздки.

 

Вдячні профоргу Ганжело О.І. за організацію поїздок членів профспілки з Берислава до м.Умань, до Шато Трубецького, в обласний драмтеатр та відпочити на море, профкомітет повернув частку вартості поїздок.

 

Також члени профспілки Генічеської станції організували поїздку в Асканію Нову, теж профспілка повернула частку вартості поїздки.

 

Стало постійним відвідування обласного Драматичного театру, де члени профспілки насолоджуються виставами в півціни вартості квитка.

 

В жовтні місяці профкомітет до Дня ветерана привітав подарунками колег ветеранів, які працюють в нашій службі 40 і більше років, а саме:

Прізвище

Посада, назва підрозділу

1

Ластовка Ніна Леонідівна

Старший фельдшер Новокаховської станції

2

Радецька Ніна Дмитрівна

Старший фельдшер Н.Троїцької підстанції

3

Роман Людмила Василівна

Старший фельдшер В-Олександрівської п/ст.

4

Сомова Надія Григоровна

Фельдшер В-Олександрівської п/ст. 

5

Нусс Наталія Миколаївна

Фельдшер Генічеської станції

6

Солоп Валентина Йосипівна

Фельдшер Генічеської станції

7

Поставіченко Віктор Васильович

Фельдшер Олешківської станції

8

Біляєвський Юрій Євгенович

ЦОД, фельдшер диспетчер

9

Циома Тетяна Іванівна

ЦОД, м/с диспетчер

10

Сидорович Валентина Олександрівна

ЦОД, фельдшер диспетчер

11

Баталова Лідія Федорівна

ЦОД, фельдшер диспетчер

12

Кравченко Людмила Йосипівна

Станція м.Херсон мол.м/с п/с № 4

13

Неумивака Тетяна Василівна

Каланчацька підстанція, старший фельдшер

14

Нікішенко Геннадій  Анатолійович

Каланчацька підстанція, фельдшер

15

Левицький Юрій Федорович

Каланчацька підстанція, фельдшер

16

Зиков Павло Володимирович

Голопристанська старший фельдшер

17

Брага Олена Іванівна

Голопристанська  лікар

18

Кордяк Микола Іванович

водій станції м.Херсон

19

Савчук Віктор Миколайович

водій станції м.Херсон

 

Такі  подаруночки отримав кожен ветеран, який працює в службі екстреної (швидкої) медичної допомоги більш 40 років.

 

В жовтні місяці привітали водіїв Центру з професійним святом - Днем водія. Отримали профвиплати по 1 водію з кожної бригади (86 чол.) та працівники автомобільно-експлуатаційного відділу.

 

В скрутному становищі через буревій опинились і 4 працівника Великоолександрівської підстанції Е(ш)МД, у них зруйновано дахи на житлових будинках,  розбито металопластикові вікна, зруйновано  господарчі будівлі, кухні, забори, ворота, водостічні та газові труби,  повалені дерева тощо. Профкомітет виділив кошти на матеріальну допомогу постраждалим від смерчу, а також, за моїм клопотанням, вони отримали кошти й від  обласної профспілкової організації, 4 чол. по 2900 грн. кожний працівник. Кожен із них передзвонив подякувати за неочікувану, таку необхідну матеріальну допомогу.

Також у важкому становищі опинився працівник В.Олександрівської підстанції у зв’язку з пожежею житлового будинку. Профкомітет та обласна Профспілкова організація виділили кошти в розмірі 2900грн. В минулі роки, з цієї причини, матеріальну допомогу отримали декілька працівників Олешківської станції.

 

Профкомітет ініціював проведення Акції «КОШИК ДОБРА». Було запропоновано не потрібні речі, а це одяг, взуття, білизна, рушники, посуд  та інше, які ще мають задовільний вигляд, принести до нашого  «КОШИКУ ДОБРА». Зібрані речі було передано в товариство «Червоний Хрест», які звертаються до нас за допомогою.

Так в минулому році було передано речі, які надійшли від працівників Н.Троїцької та Каланчацької підстанцій, Олешківської станції, учбово-навчального відділу та від мене особисто.

 

В цьому році керівництво товариства «Червоний Хрест» звернулись до працівників Центру з проханням сплати благодійної пожертви для розвитку служби милосердя, допомоги потерпілим від стихійного лиха, підтримки хворих на туберкульоз, СНІД, дітям вулиці, інвалідам, багатодітним сім`ям, людям похилого віку, пораненим в зоні АТО під гаслом «Я роблю світ кращим». За членів профспілки благодійні пожертви сплатив Пофкомітет. Благодійність має велике виховне значення - вона є справжнім животворчим джерелом, що зцілює людські душі, пробуджує в людині почуття солідарності і відповідальності за те, що відбувається навколо. Про це варто пам’ятати завжди, берегти і примножувати милосердя.

 

На Новорічні свята за кошти профспілки було замовлено виготовлення настінних календарів для привітання працівників всіх підрозділів Центру на загальну суму – 7546грн.

 

На  Сайті нашого Центру є рубрика «Профспілка», яка включає в себе 3 блоки інформації, це:

- «Правозахисна робота», де є інформація про роботу профкомітету з правозахисної роботи, обласної профспілки працівників ОЗ та Профспілки України;

-  «Наші заходи», де профкомітет інформує про проведення всіх заходів;

- «Це цікаво», де надаються юридичні довідки на питання, які часто задають члени профспілки профкомітету та відповіді на питання Профспілки України.

Інформація на сайті постійно оновлюється і доповнюється. 

   

Враховуючи, що підрозділи знаходяться віддалено від міста, замість проведення урочистостей, які мали можливість відвідувати тільки керівники підрозділів, профспілковий комітет до святкування таких значних свят, як жіноче свято - 8 березня, День медичного працівника та новорічні свята, виділяє кошти на кожний підрозділ, які розподілялися в залежності від кількості членів профгрупи. Таким чином, в профгрупах мали можливість самостійно прийняти рішення як витратити ці кошти: чи щось необхідне придбати, чи  відремонтувати, чи накрити солодкий святковий стіл… На ваш розсуд.

До Дня медичного працівника, за поданням голови Профкомітету, було  нагороджено кращих профоргів Грамотами обласної профспілки та преміями, це М.ДЗЮБА  – профорг, старший фельдшер центральної оперативної диспетчерської, та В.БОНДАРЕВ, профорг підстанції №3 станції м. Херсон.

Вся робота Профспілкового комітету сумісно з адміністрацією Центру направлена на покращення умов праці та відпочинку наших працівників, на захист соціально-побутових інтересів членів профспілки, щоб кожен мав віру в завтрашній день, в прекрасне майбутнє. Як ви помітили зі звіту – зроблено немало!

Вся діяльність Профкомітету планується згідно попередніх заходів, з урахуванням ваших пропозицій, які я отримую від  керівників підрозділів.

Так члени профспілки одного з підрозділів запропонували замість новорічних подарунків дітям та профвиплат на підрозділ - закупити подарунки кожному члену профспілки, – цю пропозицію можна роздивитися, тоді ми привітаємо кожного члена профспілки.

Профкомом об`явлено фотоконкурс «Наші робочі будні», найцікавіші фото, де буде висвітлено роботу нашої служби, будуть взяті для організації однойменного стенду.

Перегляньте вищезазначені проведені нами заходи, може ми щось зайве проводимо  (тому що профвиплати роками отримують одні і ті ж працівники), може щось хочете змінити чи доповнити. Будь-ласка, через своїх старших фельдшерів чи профоргів надайте на розгляд пропозиції, Профкомітет на засіданні роздивиться всі ваші побажання.

Плануємо в 2021 році провести конкурс «Ми всім колективом в профспілці!» - переможцям, а це членство в відсотках до працюючих, профспілкові винагороди на підрозділ.

 

Дякуємо членам профспілки, що ви

з нами!

 

Тільки об’єднавшись, ми маємо велику потужну дієву силу!

 

Хай поточний рік буде для нас кращим, ніж минулий!

 


З повагою

Голова первинної профспілкової

організації  Центру:                                                          Л.ШТИХАР

 

Члени профспілкового комітету:                               Т.ПЕТРУНІНА

                                                                                             О.КАМЕНЄВА

                                                                                               С.ЗАМУРЕНКО

                                                                                                Ю.ДУБОВЕНКО