Відпустки 

На період воєнного стану, згідно Закону, яким адаптовано трудові відносини під реалії війни – ЗУ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», який набув чинності з 24.03.2022р.

  1. Щорічна оплачувана відпустка надається тривалістю 24 календарних дні. 
  2. Може бути відмовлено у наданні будь якого виду відпустки, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах віднесених до критичної інфраструктури.
  3. Протягом періоду воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати відпустку без збереження заробітної плати без врахування норм частини першої статті 26 Закону України «Про відпустки».

(ЗУ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», який набув чинності з 24.03.2022р.)